SYRAH

Grožđe za ovo vino dolazi od poznate internacionalne sorte Syrah iz vlastitog ekološkog vinograda vinogorja Komarna. Vinograd nosi internu oznaku A8 i nalazi se na nadmorskoj visini od 100 m, na južnim padinama nagiba i do 30%. Vinograd ima 92 reda, razmaka sadnje 1.8 m između redova i razmaka 0,8m u redu između loza. Loze su posađene na uzgojnom obliku jednostruki kordonac. Ukupan broj čokota loze u ovom vinogradu iznosi 5670. Tlo je krševito, sastoji se od kamena vapnenaca sa malim udjelom zemlje. Prinosi vina po hektaru nisu v eliki te iznose od 18 do 22 HL/Ha dajući koncentriranu kvalitetu voća i svježine