CIJENE DOSTAVE I ISPORUKE

HRVATSKA
1-2 dana

BR. BOCA      TEŽINA     NETO CIJENA

1                  < 2 kg       5,26 eura ( 39,60 kn)
2                  < 3 kg       5,99 eura (45,10 kn)
3-4              < 5 kg        6,28 eura (47,30 kn)
5                < 10 kg       6,86 eura (51,70 kn)
6 boca i više    —   GRATIS dostava

Dostava na pojedine otoke nije osigurana, a tamo gdje je dostupna postoji mogućnost produljenja roka isporuke.

AUSTRIJA
3-4 dana

Paket sa 6 boca.

27,74 €
209,02 kn

Paket 24 boce.

37,96 €
286,02 kn

BELGIJA
4-5 dana

Paket sa 6 boca.

33.58 €
253,03 kn

Paket 24 boce.

43,07 €
324,47 kn

FRANCUSKA
5-6 dana

Paket sa 6 boca.

29,93 €
225,52 kn

Paket 24 boce.

37,96 €
286,02 kn

ITALIJA
3-5 dana

Paket sa 6 boca.

43,07 €
324,47 kn

Paket 24 boce.

51,10 €
384,98 kn

MAĐARSKA
1-2 dana

Paket sa 6 boca.

21,90 €
165,01 kn

Paket 24 boce.

30,66 €
230,99 kn

NIZOZEMSKA
4-5 dana

Paket sa 6 boca.

32,12 €
242,01 kn

Paket 24 boce.

42,34 €
319,00 kn

NJEMAČKA
3-4 dana

Paket sa 6 boca.

32,12 €
242,01 kn

Paket 24 boce.

37,96 €
286,02 kn

POLJSKA
3-4 dana

Paket sa 6 boca.

26,28 €
198,00 kn

Paket 24 boce.

30,66 €
230,99 kn

SLOVENIJA
1-2 dana

Paket sa 6 boca.

20,44 €
153,99 kn

Paket 24 boce.

24,09 €
181,51 kn

ŠVEDSKA
4-6 dana

Paket sa 6 boca.

46,72 €
428,98 kn

Paket 24 boce.

56,94 €
390,00 kn