CIJENE DOSTAVE I ISPORUKE

HRVATSKA
1-2 dana

BR. BOCA      TEŽINA     NETO CIJENA

1                  < 2 kg       36 kuna
2                  < 3 kg       41 kuna
3-4              < 5 kg        43 kuna
5                < 10 kg       47 kune
6 boca i više    —   GRATIS dostava

Dostava na pojedine otoke nije osigurana, a tamo gdje je dospupna postoji mogućnost produljenja roka isporuke.

AUSTRIJA
3-4 dana

Paket sa 6 boca.

190 kn
cca  25€

Paket 24 boce.

260 kn
cca  35€

BELGIJA
4-5 dana

Paket sa 6 boca.

230 kn
cca  30€

Paket 24 boce.

295 kn
cca  40€

FRANCUSKA
5-6 dana

Paket sa 6 boca.

205 kn
cca  28€

Paket 24 boce.

260 kn
cca  35€

ITALIJA
3-5 dana

Paket sa 6 boca.

295 kn
cca  40€

Paket 24 boce.

350 kn
cca  47€

MAĐARSKA
1-2 dana

Paket sa 6 boca.

150 kn
cca  20€

Paket 24 boce.

210 kn
cca  28€

NIZOZEMSKA
4-5 dana

Paket sa 6 boca.

220 kn
cca  30€

Paket 24 boce.

290 kn
cca  40€

NJEMAČKA
3-4 dana

Paket sa 6 boca.

220 kn
cca  30€

Paket 24 boce.

260 kn
cca  35€

POLJSKA
3-4 dana

Paket sa 6 boca.

180 kn
cca  25€

Paket 24 boce.

210 kn
cca  30€

SLOVENIJA
1-2 dana

Paket sa 6 boca.

140 kn
cca  20€

Paket 24 boce.

165 kn
cca  25€

ŠVEDSKA
4-6 dana

Paket sa 6 boca.

320 kn
cca  45€

Paket 24 boce.

390 kn
cca  55€