CIJENE DOSTAVE I ISPORUKE

HRVATSKA
1-2 dana

BR. BOCA      TEŽINA     NETO CIJENA

1                  < 2 kg       4,78 eura ( 36,00 kn)
2                  < 3 kg       5,44 eura (41,00 kn)
3-4              < 5 kg        5,71 eura (43,00 kn)
5                < 10 kg       6,24 eura (47,00 kn)
6 boca i više    —   GRATIS dostava

Dostava na pojedine otoke nije osigurana, a tamo gdje je dostupna postoji mogućnost produljenja roka isporuke.

AUSTRIJA
3-4 dana

Paket sa 6 boca.

25,22 €
190,00 kn

Paket 24 boce.

34,51 €
260,00 kn

BELGIJA
4-5 dana

Paket sa 6 boca.

30,53 €
230,00 kn

Paket 24 boce.

39,15 €
295,00 kn

FRANCUSKA
5-6 dana

Paket sa 6 boca.

27,21 €
205,00 kn

Paket 24 boce.

34,51 €
260,00 kn

ITALIJA
3-5 dana

Paket sa 6 boca.

39,15 €
295,00 kn

Paket 24 boce.

46,45 €
350,00 kn

MAĐARSKA
1-2 dana

Paket sa 6 boca.

19,91 €
150,00 kn

Paket 24 boce.

27,87 €
210,00 kn

NIZOZEMSKA
4-5 dana

Paket sa 6 boca.

29,20 €
220,00 kn

Paket 24 boce.

38,49 €
290,00 kn

NJEMAČKA
3-4 dana

Paket sa 6 boca.

29,20 €
220,00 kn

Paket 24 boce.

34,51 €
260,00 kn

POLJSKA
3-4 dana

Paket sa 6 boca.

23,89 €
180,00 kn

Paket 24 boce.

27,87 €
210,00 kn

SLOVENIJA
1-2 dana

Paket sa 6 boca.

18,58 €
140,00 kn

Paket 24 boce.

21,90 €
165,00 kn

ŠVEDSKA
4-6 dana

Paket sa 6 boca.

42,47 €
320,00 kn

Paket 24 boce.

51,76 €
390,00 kn