POVIJEST RIZMANA
RIZMAN DANAS
NAŠA FILOZOFIJA
KAPELICA SV. MIHOVILA (MIHAELA)

Prvi objekt koji je sagrađen u našem vinogradu na njegovom najvišem vrhu od 253 m nadmorske visine je kapelica Svetog Mihovila. Ime Mihovil (Mihael) zastupljeno je u našoj obitelji već pet generacija.

U kapelici se nalazi kip Sv. Mihovila iz Bazilike Svetišta Monte Gargano u Italiji gdje se svetac ukazao 462. godine, a donio ga je naš otac i dida Vlade, inače član bratovštine Sv. Mihovila.

Kapelica je izgrađena 29. rujna 2009. godine na dan kada se slavi Sveti Mihovil, arkanđel s mačem u ruci, a upravo je to dan kad se beru posljednji plodovi loze i započinju procesi u vinariji, kojima se iz ploda radi vino. Prigoda je to da se Svetom Mihovilu zahvali za uspješnu berbu i pomoli za buduću rodnu godinu.

Prvi objekt koji je sagrađen u našem vinogradu na njegovom najvišem vrhu od 253 m nadmorske visine je kapelica Svetog Mihovila. Ime Mihovil (Mihael) zastupljeno je u našoj obitelji već pet generacija.

U kapelici se nalazi kip Sv. Mihovila iz Bazilike Svetišta Monte Gargano u Italiji gdje se svetac ukazao 462. godine, a donio ga je naš otac i dida Vlade, inače član bratovštine Sv. Mihovila.

Kapelica je izgrađena 29. rujna 2009. godine na dan kada se slavi Sveti Mihovil, arkanđel s mačem u ruci, a upravo je to dan kad se beru posljednji plodovi loze i započinju procesi u vinariji, kojima se iz ploda radi vino. Prigoda je to da se Svetom Mihovilu zahvali za uspješnu berbu i pomoli za buduću rodnu godinu.