Vol. Alk. 12 %
pH ~ 3,3
Kiselina ~ 5,2 g/l
Broj boca ~ 6 000

2021

VINOGRADARSTVO:
Grožđe za ovo vino dolazi od najpoznatije regionalne autohtone sorte Plavac mali, iz vlastitih ekoloških vinograda vinogorja Komarna. Vinogradi se nalaze na južnim padinama nagiba i do 30% na nadmorskoj visini od 50 do 250 m. Tlo je krševito, sastoji se od kamena vapnenca sa malim udjelom zemlje. Pr inosi vina po hektaru su dosta mali t e iznose od 18 do 27 H L dajući koncentriranu kvalitetu voća i svježine. Navodnjavanje se vrši samo u slučaju iznimnih sušnih situacija.

VINARSTVO I ODLEŽAVANJE:
Procesi prerade i vinifikacije počinju selekcijom grožđa nakon ručne berbe u našoj vinariji. Vlasnici osobno provode selekciju grožđa želeći biti sigurni da najbolje grožđe ide u daljnju proizvodnju. Vino provodi alkoholnu fermentaciju u tanku pod kontroliranim uvjetima. Rusula nastaje kratkim kontaktom kožice i soka. Nakon stabilizacije i filtracije vino se puni u boce i pušta na tržište.

BILJEŠKE DEGUSTACIJE:
Privlačne ružičaste boje lososa. Na nosu se osjete nježne i elegantne note malina, trešanja i brusnica. Ne nepcu je čisto i precizno, puno i s osvježavajućim završetkom.

UPARIVANJE S HRANOM:
Vino za početak / aperitiv kao i u kombinaciji s hranom, raznim kombinacijama s plodovima mora, osobito plavom ribom.