TERROIR
PODACI
VINOGRAD
VINOGORJE
EKOLOŠKA PROIZVODNJA
EKOLOŠKA PROIZVODNJA

Ciljevi ekološkog vinogradarstva su održavanje i povećanje prirodne plodnosti tla prikladnim uzgojnim mjerama, a izbjegavanje svih onih mjera koje su u suprotnosti s tim ciljem, kao što su prekomjerna obrada tla, upotreba herbicida i lako topivih sintetičkih gnojiva. Ovim načinom uzgoja potičemo raznolikost biljnih i životinjskih vrsta unutar vinograda radi ublažavanja posljedica monokulturne proizvodnje i postizanje uvjeta u vinogradu sličnih onima u prirodnim eko-sustavima.

Svrha povećanja biološke raznolikosti je u postizanju bolje samoregulacije unutar vinograda kao što je stvaranje hranidbenih lanaca plijen-predator-parazit, te antagonističkih odnosa između različitih organizama i time regulacije broja jedinki u populaciji, što pridonosi smanjenju intenziteta bolesti i štetnika. Ekološkim tretiranjem naših nasada znatno se smanjuje onečišćenje tla i vode te se uzgaja visoko kvalitetno grožđe kao sirovina za vino visoke kakvoće. Položaji naših vinograda omogućavaju biološku proizvodnju zbog iznimnih pedo-klimatskih uvjeta (mediteranska klima i škrta, kamenita tla čine idealne uvjete za ekološku proizvodnju).

Zahvaljujući reduciranoj obradi tla te korištenju isključivo organskih gnojiva (propisanih zakonom RH/EU o ekološkoj proizvodnji) uvelike doprinosimo razvoju mikroflore tla te općenito povećanju biološke raznolikosti u prirodi što rezultira i izrazito malom upotrebom sredstava za zaštitu bilja. Zbog izrazito reducirane upotrebe sredstava za zaštitu bilja moguće je koristiti autohtone kvasce za fermentaciju mošta, što vinu daje jedinstven karakter podneblja iz kojeg proizlazi. Obzirom da je čovjek sastavni dio prirode, pažljivo gospodarenje prirodnim resursima pridonijet će i stvaranju sigurnije egzistencije čovjeka na temelju povoljnijih i zdravijih uvjeta življenja, čemu naša tvrtka pridonosi ekološkim tretmanom bilja.

Naši nasadi otpočetka su u ekološkoj proizvodnji tako da je u cijelosti sačuvana čistoća našeg tla koje je prije naše sadnje bilo zatravljeno raznim divljim travama i makijom.

TERROIR
PODACI
VINOGRAD
VINOGORJE

Ciljevi ekološkog vinogradarstva su održavanje i povećanje prirodne plodnosti tla prikladnim uzgojnim mjerama, a izbjegavanje svih onih mjera koje su u suprotnosti s tim ciljem, kao što su prekomjerna obrada tla, upotreba herbicida i lako topivih sintetičkih gnojiva. Ovim načinom uzgoja potičemo raznolikost biljnih i životinjskih vrsta unutar vinograda radi ublažavanja posljedica monokulturne proizvodnje i postizanje uvjeta u vinogradu sličnih onima u prirodnim eko-sustavima.

Svrha povećanja biološke raznolikosti je u postizanju bolje samoregulacije unutar vinograda kao što je stvaranje hranidbenih lanaca plijen-predator-parazit, te antagonističkih odnosa između različitih organizama i time regulacije broja jedinki u populaciji, što pridonosi smanjenju intenziteta bolesti i štetnika. Ekološkim tretiranjem naših nasada znatno se smanjuje onečišćenje tla i vode te se uzgaja visoko kvalitetno grožđe kao sirovina za vino visoke kakvoće. Položaji naših vinograda omogućavaju biološku proizvodnju zbog iznimnih pedo-klimatskih uvjeta (mediteranska klima i škrta, kamenita tla čine idealne uvjete za ekološku proizvodnju).

Zahvaljujući reduciranoj obradi tla te korištenju isključivo organskih gnojiva (propisanih zakonom RH/EU o ekološkoj proizvodnji) uvelike doprinosimo razvoju mikroflore tla te općenito povećanju biološke raznolikosti u prirodi što rezultira i izrazito malom upotrebom sredstava za zaštitu bilja. Zbog izrazito reducirane upotrebe sredstava za zaštitu bilja moguće je koristiti autohtone kvasce za fermentaciju mošta, što vinu daje jedinstven karakter podneblja iz kojeg proizlazi. Obzirom da je čovjek sastavni dio prirode, pažljivo gospodarenje prirodnim resursima pridonijet će i stvaranju sigurnije egzistencije čovjeka na temelju povoljnijih i zdravijih uvjeta življenja, čemu naša tvrtka pridonosi ekološkim tretmanom bilja.

Naši nasadi otpočetka su u ekološkoj proizvodnji tako da je u cijelosti sačuvana čistoća našeg tla koje je prije naše sadnje bilo zatravljeno raznim divljim travama i makijom.