Vol. Alk. 14 %
pH ̴ 3.72
Kiselina ̴ 5 g/l
Broj boca ̴ 3148

SYRAH 2016

VINOGRADARSTVO:
Grožđe za ovo vino dolazi od poznate internacionalne sorte syrah iz
vlastitog ekološkog vinograda vinogorja Komarna. Vinograd nosi internu
oznaku A8 i nalazi se na nadmorsk oj visini od 100 m, na južnim padinama
nagiba i do 30%. Vinograd ima 92 reda, razmaka sadnje 1.8 m između
redova i razmaka 0,8m u redu između loza. Loze su posađene na uzgojnom
obliku jednostruki kordonac. Ukupan broj čokota loze u ovom vinogradu
iznosi 5670. Tlo je krševito, sastoji se od kamena vapnenaca sa malim
udjelom zemlje. Prinosi vina po hektaru nisu v eliki te iznose od 18 do 22
HL/Ha dajući koncentriranu kvalitetu voća i svježine

VINARSTVO I ODLEŽAVANJE:
Procesi prerade i vinifikacije počinju selekcijom grožđa nakon ručne berbe u
našoj vinariji. Vlasnici osobno provode selekciju grožđa želeći biti sigurni da
najbolje grožđe ide u daljnju proizvodnju. Vino provodi alkoholnu i
malolaktičku fermentaciju u tanku pod kontroliranim uvjetima. Nakon toga
odležava pod stručnom kontrolom 12 mjeseci u novim barrique bačvama
francuskog i američkog hrasta. Vino nakon punjenja u boce odležava
minimalno 12 mjeseci prije puštanja u pr omet.

BILJEŠKE DEGUSTACIJE:
Vino je elegantno s aromama očuvanih tamnih trešanja, borovnice, tamne
čokolade, katrana i sušenih mediteranskih biljaka. Na nepcu je punog tijela
sa sofisticiranom strukturom i balansirajućom svježinom. Harmonično je,
može se konzumirati odmah i ima potencijal da se razvije i ostvari
kompleksnost još jedno desetljeće.

UPARIVANJE S HRANOM:
St.Michael Syrah je vino punog tijela sa sofisticiranom strukturom i
uravnoteženom svježinom koja će pratiti većinu jela od govedine i janjetine, izvrsna jela od tjestenine, tvrde sireve i također će pružiti užitak kada se poslužuje samo na temperaturi od 18 ° C zbog svojih elegantnih mirisa očuvane tamne trešnje, borovnice, tamne čokolade, katrana i sušenih
mediteranskih trava.