TERROIR

Naši vinogradi nalaze se u vinogorju Komarna u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Položaji su na brdovitim brežuljcima nadmorske visine od 250 metara pa sve do razine mora. Iako tek nekoliko kilometara udaljeni od poznate doline Neretve, naše vinogorje Komarna ima drukčiji sastav tla i mikroklimatske uvjete obzirom na blizinu mora. Tlo je skeletno na nagibima i do 30%, sastavljeno uglavnom od kamena vapnenca sa malim udjelom zemlje. Svi naši položaji okrenuti su prema južnoj i jugozapadnoj strani te godišnje uživaju više od 2600 sati sunca.Izloženost vjetrovima i prozračnost svih položaja značajno olakšavaju naš ekološki pristup.Blizina mora onemogućuje nagle promjene atmosfere.

PODACI
VINOGRAD
VINOGORJE
EKOLOŠKA PROIZVODNJA

Naši vinogradi nalaze se u vinogorju Komarna u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Položaji su na brdovitim brežuljcima nadmorske visine od 250 metara pa sve do razine mora. Iako tek nekoliko kilometara udaljeni od poznate doline Neretve, naše vinogorje Komarna ima drukčiji sastav tla i mikroklimatske uvjete obzirom na blizinu mora. Tlo je skeletno na nagibima i do 30%, sastavljeno uglavnom od kamena vapnenca sa malim udjelom zemlje. Svi naši položaji okrenuti su prema južnoj i jugozapadnoj strani te godišnje uživaju više od 2600 sati sunca.Izloženost vjetrovima i prozračnost svih položaja značajno olakšavaju naš ekološki pristup.Blizina mora onemogućuje nagle promjene atmosfere.